09396667153
درباره دبیر بیشتر بخوانید

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت
تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی


دروس آموزشی:
ریاضی ابتدایی   

منطقه تدریس:
کل تهران

هزینه تدریس:
هزینه تدریس بر اساس سطح علمی دانش آموز، سطح دشواری موضوع مورد تدریس، نوع آمادگی مطلوب دانش آموز و محل تدریس تعیین میگردد.

نمونه تدریس
تلفن تماس با ما تماس بگیرید 02122842667