09396667153
درباره دبیر بیشتر بخوانید

کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه شریف


دروس آموزشی:
شیمی دهم   

منطقه تدریس:
کل تهران

هزینه تدریس:
توسط دبیر تکمیل گردد

نمونه تدریس
تلفن تماس با ما تماس بگیرید 02122842667