درباره دبیر بیشتر بخوانید

کارشناسی ارشد فیزیک اتمی از دانشگاه امیر کبیر
تجربه 2 سال تدریس خصوصی فیزیک و ریاضیات


دروس آموزشی:
فیزیک دوازدهم   

منطقه تدریس:
کل تهران

هزینه تدریس:
هزینه تدریس بر اساس سطح علمی دانش آموز، سطح دشواری موضوع مورد تدریس، نوع آمادگی مطلوب دانش آموز و محل تدریس تعیین میگردد.نمونه تدریس
با ما تماس بگیرید 021 26711924