درباره دبیر بیشتر بخوانید

دکتری تخصصی شیمی دانشگاه تبریز


دروس آموزشی:
شیمی دوازدهم   

منطقه تدریس:
کل تهران

هزینه تدریس:
هزینه تدریس بر اساس سطح علمی دانش آموز، سطح دشواری موضوع مورد تدریس، نوع آمادگی مطلوب دانش آموز و محل تدریس تعیین میگردد.

نمونه تدریس
با ما تماس بگیرید 021 26711924