درباره دبیر بیشتر بخوانید

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران


دروس آموزشی:
حسابان2 دوازدهم    هندسه3 دوازدهم    ریاضیات گسسته   

منطقه تدریس:
کل تهران

هزینه تدریس:
هزینه تدریس بر اساس سطح علمی دانش آموز، سطح دشواری موضوع مورد تدریس، نوع آمادگی مطلوب دانش آموز و محل تدریس تعیین میگردد.

نمونه تدریس
با ما تماس بگیرید 021 26711924