09396667153
درباره دبیر بیشتر بخوانید

کارشناسی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی 
تدریس عربی، فیزیک، ریاضی و دروس متوسطه اول و ابتدایی


دروس آموزشی:
ریاضی هفتم    فارسی هفتم    علوم تجربی هفتم   

منطقه تدریس:
کل تهران

هزینه تدریس:
این قسمت توسط دبیر ویرایش شود.

نمونه تدریس
تلفن تماس با ما تماس بگیرید 09396667153