09396667153
درباره دبیر بیشتر بخوانید

کارشناسی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه قم


دروس آموزشی:
عربی یازدهم   

منطقه تدریس:
کل تهران

هزینه تدریس:
هزینه تدریس بر اساس سطح علمی دانش آموز، سطح دشواری موضوع مورد تدریس، نوع آمادگی مطلوب دانش آموز و محل تدریس تعیین میگردد.

نمونه تدریس
تلفن تماس با ما تماس بگیرید 02122842667