09396667153
درباره دبیر بیشتر بخوانید

کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران


دروس آموزشی:
ریاضی2 یازدهم    آمار و احتمال یازدهم    هندسه2 یازدهم   

منطقه تدریس:
کل تهران

هزینه تدریس:
هزینه تدریس بر اساس سطح علمی دانش آموز، سطح دشواری موضوع مورد تدریس، نوع آمادگی مطلوب دانش آموز و محل تدریس تعیین میگردد.

نمونه تدریس
تلفن تماس با ما تماس بگیرید 02122842667