تعداد واحدهای دروس نهایی دوازدهمadmin در تیر 28, 1402

از آنجاییکه پایه دوازدهم آخرین مقطع در مدرسه و همزمان با آزمون کنکور است، دانستن تعداد واحدهای دروس نهایی دوازدهم بسیار مهم است. دلیل این موضوع هم بر می گردد به نحوه برنامه ریزی دانش آموز برای موفقیت در کنکور.

از آنجاییکه در پایه دوازدهم دانش آموز هم باید بر روی امتحانات نهایی تمرکز کند و هم کنکور را با موفقیت پشت سر بگذارد، آگاهی از تعداد واحدهای هر درس، اهمیت آن درس را برای او شفاف تر کرده و در اینصورت می تواند با منطق بهتری برای کنکور و امتحانات نهایی برنامه ریزی کند.

دانستن این نکته لازم است که هرچه تعداد واحدهای یک درس بیشتر باشد، یعنی آن درس اهمیت بیشتری دارد و در مدرسه نیز زمان بیشتری به تدریس آن اختصاص داده می شود.

برای مثال در رشته تجربی زیست جزو مهم ترین دروس پایه دوازدهم است و به دلیل اهمیت زیاد آن در امتحانات نهایی و کنکور، تعداد واحد های آن عدد 4 می باشد و دارای 4 زنگ مطالعاتی در مدرسه است.

اما درسی مانند ادبیات که جزو دروس عمومی است دارای ضریب 2 است و تعداد زنگ های کمتری در مدرسه به آن اختصاص داده شده است.

لیست تعداد واحدهای دروس نهایی دوازدهم به تفکیک هر رشته

تعداد واحدهای دروس نهایی دوازدهم