تفاوت رشته های متمرکز و نیمه متمرکز در چیست؟admin در تیر 31, 1402

پس از اتمام کنکور سراسری و دریافت نتایج اولیه کنکور، نکبت به انتخاب رشته میرسد. انتخاب رشته ای که بر اساس شرایط رتبه و یا سوابق تحصیلی انجام میشود
دفترچه انتخاب رشته کنکور، دفترچه ای است که در ابتدای آن، شرایط انتخاب رشته برای هر داوطلب شرح داده شده و حاوی مطالب مهمی است که قبل از رسیدن به ترتیب رشته ها، باید مطالعه شود. همچنین تمامی رشته محل ها همراه با توضیحات مربوط به هر رشته و نوع دانشگاهی که آن را ارائه میدهد، به ردیف مشخص شده اند. در دفترچه انتخاب رشته روبروی هر رشته به عناوینی همچون، متمرکز و نیمه متمرکز برمیخورید. برای بسیاری از داوطلبین انتخاب رشته کنکور، این سوال پیش می آید که منظور از متمرکز و نیمه متمرکز چیست؟ تفاوت بین رشته های متمرکز و نیمه متمرکز چیست؟ یا اینکه کدام یک از رشته های سه گروه علوم انسانی و تجربی و ریاضی، نیمه متمرکز هستند؟

متمرکز و نیمه متمرکز یعنی چه؟

رشته های متمرکز به رشته هایی میگویند که پذیرش در آن ها طی یک مرحله انجام میشود. به این صورت که پس از اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته، قبول شدن شما در رشته ی مورد نظر، به این معنی است که میتوانید ثبت نام خود در دانشگاه را شروع کنید و پس از ثبت نام سر کلاس های درس حاضر شوید.
رشته های نیمه متمرکز به رشته هایی میگویند که پذیرش در آن ها طی چند مرحله انجام میشود. به این صورت که داوطلبین پذیرفته شده در رشته های نیمه متمرکز، وارد مرحله آزمون عملی و یا مصاحبه و حتی معاینه پزشکی میشوند. داوطلب پس از اینکه در آزمون های عملی و مصاحبه ها توانست نمره ی قبولی بگیرد، میتواند در دانشگاه ثبت نام کند و وارد کلاس های درس شود.

انتخاب رشته های متمرکز

تقریبا نود درصد رشته های دانشگاه، متمرکز هستند. در برگه ی انتخاب رشته ی شما، 150 حق انتخاب وجود دارد. در انتخاب رشته های متمرکز هیچ محدودیتی وجود ندارد و میتوانید به ترتیب علاقه و شانس قبولی، آن ها را انتخاب کنید. نتایج انتخاب رشته های متمرکز در نیمه دوم شهریور اعلام میشود و بلافاصله پس از اعلام نتایج، میتوانید نسبت به ثبت نام در دانشگاه مورد نظر، اقدام کنید.

انتخاب رشته های نیمه متمرکز

انتخاب رشته های نیمه متمرکز، همانند رشته های متمرکز انجام میشود و به صورت جداگانه نخواهد بود. در همان برگه ی انتخاب رشته که 150 جای انتخاب رشته محل وجود دارد، بدون هیچ محدودیتی در انتخاب، میتوانید رشته های نیمه متمرکز را انتخاب کنید. پس از اعلام نتایج انتخاب رشته در نیمه دوم شهریور ماه، در صورتی که در یکی از رشته های نیمه متمرکز پذیرفته شده باشید، دعوت به مصاحبه و آزمون عملی خواهید شد.
یک نکته: نتایج مصاحبه و آزمون عملی در نیمه دوم مهر ماه اعلام خواهد شد.
رشته های دارای شرایط خاص نیز همان رشته های نیمه متمرکز هستند که گاهی با نام متمرکز خاص دیده میشوند. درواقع تنها تفاوتی که بین دو عبارت متمرکز خاص و رشته های دارای شرایط خاص یا نیمه متمدکز وجود دارد این است که، تنها در یک کد رشته پذیرفته میشوید نه دو کد رشته.

چگونه انتخاب رشته کنم که شانس قبولی بیشتری داشته باشم؟

انتخاب رشته سرنوشت شما را رقم میزند. بنابراین دقت در وارد کردن کد رشته محل ها و ترتیب و اولویت بندی آن ها مسئله خیلی مهمی است.
اگر قصد دارید رشته های نیمه متمرکز را در لیست صدوپنجاه تایی انتخاب رشته خود وارد کنید، بهتر است آن ها را در ابتدای لیست قرار دهید. چرا ؟ زیرا اولویت قرار دادن رشته های متمرکز و قبول شدن در آن ها، سبب میشود مابقی انتخاب های شما لحاظ نشود. ولی از آنجایی که انتخاب شدن در رشته های نیمه متمرکز، فرصت های دیگر شما(رشته های متمرکز) را نمیسوزاند، بهتر است در ابتدای لیست قرار داده شوند. به عنوان مثال پس از پذیرفته شدن در رشته تربیت بدنی، انتخاب بعدی شما که روان شناسی است نیز بررسی میشود. ولی پس از پذیرفته شدن در رشته روانشناسی، شانس قبولی شما در رشته تربیت بدنی میسوزد.
یک نکته: در صورت قبول شدن در رشته متمرکز، حتما به دانشگاه رفته و نسبت به ثبت نام اقدام کنید. پس از بررسی روند مصاحبه و شرایط قبولی در رشته نیمه متمرکز، میتوانید تغییر رشته دهید.
یک نکته: دقت داشته باشید، اگر در آزمون عملی و مصاحبه رشته نیمه متمرکز پذیرفته شوید، حتما و حتما باید از رشته متمرکز انصراف دهید، زیرا در لیست انتخاب رشته خود، رشته نیمه متمرکز را اولویت قبل از رشته متمرکز آورده اید.