09396667153
نام دبیر مهندس میلاد راهدان
  • 10 نظر ثبت شده
تعداد دانلود 100+
18/05/18

الکتریسیته ساکن 1 - قانون کولن

الکتریسیته ساکن علم مطالعه بارهای ساکن است.به عنوان مثال پدیده هایی مانند آذرخش،درخشش لامپ روشنایی،پیام های عصبی و... که همگی منشأ الکتریکی دارندوقتی دو جسم را بر هم مالش می دهیم،در ساختار آن تغییراتی به وجود می آید.این تغییرات باعث به وجود آمدن خاصیت الکتریکی در جسم می شود.در واقع این دو جسم باردار می شوند.نوع باری که به وجود می آید بستگی به جنس آن ها دارد،که مثبت و یا منفی خواهد بود.
باردار شدن اجسام باعث می شود که به همدیگر نیرو وارد کنند.اگر نوع بار دو جسم مشابه باشد،دو جسم همدیگر را دفع،و اگر مخالف هم باشند،همدیگر را دفع می کنند.در این جزوه روابط حاکم بر دافعه و جاذبه نیروی های الکتریکی و مبانی بار الکتریکی از الکتریسیته ساکن فیزیک یازدهم توضیح داده میشود. 

جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:

عکس خوانده نمی شود