دوره جمع بندی و تست زنی نیمسال اول ریاضی دهم

بهترین دبیر

بهترین قیمت

آموزش با کیفیت

دوره جمع بندی و تست زنی نیمسال اول ریاضی دهم

ویژگی های دوره:

جمع بندی و دوره مباحث نیمسال اول – ارائه نکات کلیدی و تستی – تفهیم مباحث پیچیده- حل سوالات تستی کنکور

سرفصل های دوره

سرفصل های دوره:

1) مجموعه، الگو و دنباله

2) مثلثات

3) توان های گویا و عبارت های جبری

4) معادله ها و نامعادله ها

دوره های پیشنهادی
تلفن تماس با ما تماس بگیرید 02122842667