دوره جمع بندی و تست زنی نیمسال اول ریاضی دوازدهم تجربی

بهترین دبیر

بهترین قیمت

آموزش با کیفیت

دوره جمع بندی و تست زنی نیمسال اول ریاضی دوازدهم تجربی

جمع بندی و دوره مباحث نیمسال اول – ارائه نکات کلیدی و تستی – تفهیم مباحث پیچیده- حل سوالات تستی کنکور

سرفصل های دوره

1) تابع

2) مثلثات

3) حد در بی نهایت

4) مشتق

تلفن تماس با ما تماس بگیرید 02122842667