دوره جمع بندی و تست زنی نیمسال اول ریاضی یازدهم تجربی

بهترین دبیر

بهترین قیمت

آموزش با کیفیت

دوره جمع بندی و تست زنی نیمسال اول ریاضی یازدهم تجربی

ویژگی های دوره:

جمع بندی و دوره مباحث نیمسال اول – ارائه نکات کلیدی و تستی – تفهیم مباحث پیچیده- حل سوالات تستی کنکور

سرفصل های دوره

سرفصل های دوره:

1) هندسه تحلیلی و جبر

2) هندسه

3) تابع

4) مثلثات

تلفن تماس با ما تماس بگیرید 02122842667