دوره جمع بندی و تست زنی نیمسال اول حسابان1

بهترین دبیر

بهترین قیمت

آموزش با کیفیت

دوره جمع بندی و تست زنی نیمسال اول حسابان1
جمع بندی و دوره مباحث نیمسال اول – ارائه نکات کلیدی و تستی – تفهیم مباحث پیچیده- حل سوالات تستی کنکور

سرفصل های دوره
1) جبر و معادله
2) تابع
3) توابع نمایی و لگاریتمی
تلفن تماس با ما تماس بگیرید 02122842667