دوره جمع بندی و تست زنی نیمسال اول آمار و احتمال

بهترین دبیر

بهترین قیمت

آموزش با کیفیت

دوره جمع بندی و تست زنی نیمسال اول آمار و احتمال

ویژگی های دوره:

جمع بندی و دوره مباحث نیمسال اول – ارائه نکات کلیدی و تستی – تفهیم مباحث پیچیده- حل سوالات تستی کنکور

سرفصل های دوره

1) گزاره ها

2) مجموعه ها

3) مبانی احتمال

تلفن تماس با ما تماس بگیرید 02122842667