چگونه اشکالات درسی خود را برطرف کنیم؟

رفع اشکال درسی

سوال درسی داری؟ از نیم خط بپرس


بررسی دقیق تر مباحث و پرسش و پاسخ

سوالاتتان را بدون خجالت از دبیر بپرسید و نکات جدید دریافت کنید و در آخر برای ادامه مطالعه تان راهنمایی می شوید

ارائه پاسخ ها و تفهیم مباحث

در ادامه دبیرتان در زمان مقرر پاسخ سوالتان را به شما با توضیحات جامع ارائه خواهد داد و پس از آن می توانید روی مباحث بیشتر بحث کنید

آنالیز دقیق سوال و ابهامات

در اولین مرحله از رفع اشکال مباحث گنگ و نامفهوم برای شما شناسایی میگردد و سوالاتتان را دریافت میکنیم

رفع اشکال نیم خط، سرعت در پاسخ گویی، هزینه کم ، بازدهی بالا

در مواقعی که نیاز شدید به یک راهنمای همراه برای رفع اشکالاتتان دارید با هزینه کم و سرعت بالا می توانید دبیر مورد نیاز خود را همراه خود داشته باشید و هزینه رفع اشکال به سبب نبود هزینه های حمل نقل و حذف بعد مکانی و همچنین نبود دردسرهای هماهنگی زمانی برای حضور دبیر هزینه پایین تری خواهد داشت و همچنین به سبب مجازی بودن امکان هماهنگی سریع تری را همراه دارد و همین طور به میزان زمان اختصاص داده شده به خاطر اینکه اشکالات در راس هدف آموزشی قرار دارند بازدهی بالاتری خواهد داشت

سوال خود را چطور بپرسید ؟

دبیر رفع اشکال یا معلم مجازی

-حل سوالات دشوار و توضیح مفهومی سوالات مبهم توضیح مفاهیم گنگ و مبهم -ارائه راهنمایی برای ادامه مطالعه -ارائه نکات کلیدی در حل مسائل -ارائه دید صحیح نسبت به مفاهیم

رسیدن به بن بست در فهم مباحث

زمانی که پس از تلاش های بسیار برای فهم مطلبی یا حل کردن تمرینات یک مبحث تلاشتان با وجود مراجعه به کتاب درسی و کتاب های کمک درسی بی نتیجه می ماند می توانید از معلم مجازی برای پرسیدن ابهامات استفاده کنید