09396667153

معلم کنکور

تدریس خصوصی ریاضی کنکور

کنکور یک آزمون ورودی تعیین کننده است، که سال ها دغدغه ی بسیاری از دانش آموزان بوده و هست. آزمونی که توانایی دانش آموزان در زمینه های مختلف توسط آن سنجیده میشود. موفقیت در کنکور، راه ورود به برترین

کلاس خصوصی کنکور

با توجه به این که تدریس خصوصی تاثیر قابل توجهی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان، از جمله دانش آموزان پایه متوسطه دارد ، بنابراین امروزه تدریس خصوصی پدیده ای در حال گسترش است و به امری محبوب نزد خانواده

معلم ریاضی کنکور

معلم کنکور ریاضی گزینه ی مناسبی برای تسهیل قبولی در کنکور است. روزهای کنکوری بودن برای اکثر دانش آموزان کنکوری، روزهای پر دغدغه ای است. خیلی ها از یک سال قبل برنامه خود را برای قبولی در کنکور تنظیم