نت برداری از دروسadmin در تیر 31, 1402

تجربه ثابت کرده است نوشتن و یادداشت آنچه که میخوانیم، راندمان یادگیری را بالا میبرد. این نوشتن ممکن است صرفا برای حفظ شدن در آن لحظه باشد یا بعدا برای مرور و مطالعه مجدد به کار آید. از این جهت ما مشاوران نیم خط در این مقاله سعی کرده ایم انواع حالت های نت (یادداشت) برداری و روش های نت برداری صحیح و کارآمد را بیان کنیم. توجه داشته باشید که نت برداری بسیار فعالیت مفیدی در جهت یادگیری است و علاوه بر تاثیر آن در حفظ شدن بهتر و در خاطر ماندن، می تواند تضمینی برای اختصاص وقت کم تر برای مرور و یادآوری در زمان امتحانات و یا کنکور باشد. دلیل این تاثیر بالا در اقدامات متعددی هست که در هنگام  نوشتن یک مطلب انجام می دهیم. در واقع موقع نوشتن علاوه بر خواندن و زمزمه کردن و نوشتن دوباره، مجددا نگاهمان به نوشته برخورد می کند در واقع توام بودن خواندن، نوشتن و دیدن این عمل را به عملی مفید جهت یادگیری تبدیل می نماید.
انواع نت برداری؟!

1– نوشتن مطلب در موقع خواندن برای حفظ شدن، که این عمل در چرک نویس یا کاغذی که قرار نیست نگه داشته شود انجام می شود این عمل به حفظ شدن بهتر کمک خواهد کرد.
2– نوشتن سر فصل های یک مبحث قبل از خواندن آن. این فعالیت جهت خواندن کلیات و کلی خوانی قبل از شروع یک مطلب میتواند یک چارچوب معین به شما بدهد و از مطلب مورد نظر ذهنیتی بدست بیاورید که این ذهنیت در طول مطالعه راهنمای شما برای ادامه و فهم مطالب آن باشد.
3– خلاصه نویسی از درس، نوشتن خلاصه از درس برای استفاده از آن در موقع امتحانات یا کنکور بسیار به دانش آموزان توصیه میشود در واقع سعی کنید دفتری مناسب برای هر درس تهیه نمایید و خلاصه ای از آن را در هنگام مطالعه در دفتر خود بنویسید این خلاصه نویسی میتواند خلاصه از مباحث ، فرمول ها ، نکات و  … باشد.
4– نوشتن اشتباهات. به هنگام تست حل کردن یا حل کردن سوالات کنکور یک درس در صورتی که اشتباهات خود را یادداشت کنید می توانید مجموعه ای از اشتباهات خاص خود را ایجاد کنید این اشتباهات راهنمای شما برای مطالعه بعدی خواهند بود و کمک خواهند کرد که بدانید چه مطالبی را بخوانید تا درس خود را پیشرفت دهید.
5– نت برداری از مطالبی که سخت به خاطر سپرده می شوند. اینگونه نت ها را در معرض دید خود قرار می دهید و با مشاهده روزانه کم کم ملکه ذهنتان خواهند شد.
6– یادداشت برداری از مطالب معلم در کلاس درس یا یادداشت های معلم خصوصی در هنگام تدریس خصوصی
موارد یادداشت برداری

می توانید بنابر صلاح دید خود موارد زیر را در یادداشت خود انعکاس دهید فقط توجه داشته باشید که اگر یادداشت شما خلاصه نویسی می باشد حدالامکان مطالب برای نگارش کوتاه کنید ولی اگر میخواد تمام نکات را پوشش دهید با دقت خاصی آنها را طبقه بندی کنید.
1-نوشتن سر فصل ها و عناوین مطلب برای ایجاد چارچوب کلی از موضوع و فهم کلیات
2-نوشتن سوالاتی که میتوان از متن استنتاج کرد و قابلیت پرسیده شدن در امتحان و کنکور را دارند.
3-نوشتن تعاریف مبحث
4-نوشتن قوائد یک موضوع
5-نوشتن نکات مبحث
6-نوشتن فرمول های یک مبحث
7-نوشتن نتیجه گیری ها از یک مبحث
8- و موارد دیگر که می توانید در آن جا بدهید

نکات خلاصه برداری

1-برای خلاصه برداری توجه داشته باشید دفتر و فضایی که برای این کار در نظر میگیرید کافی باشد.
2- اگر تمام دروس را در یک دفتر می نویسید توجه داشته باشید که آن دفتر را به قسمت های مختلف متناسب با هر درس تقسیم کنید.
3- در نوشتن خلاصه منظم باشید و با خط خوش و استفاده از دو رنگ متفاوت توصیه میشود.
4-نکات و فرمول ها و موارد دیگر را به نحوی از هم جدا کنید که به راحتی قابل یافتن باشند.
5-در مورد مطالبی را که طولانی هستند توجه کنید که با پی بردن به ایده اصلی متن آن را به زبان خودتان خلاصه کنید تا از رونویسی مطالب کتاب درسی و اختصاص زمان بیشتر در آینده بکاهید.
6-یادداشت های خود را به صورت مناسب طبقه بندی کنید و در موارد مورد نیاز از آن ها استفاده کنید.