آموزش حد و پیوستگی |…

آموزش حد و پیوستگی |…

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
  • 31:33
آموزش جزء صحیح | تابع و…

آموزش جزء صحیح | تابع و…

نام مدرس: رضا امینی
ریاضی2
  • 20:48
آموزش جزء صحیح | حل…

آموزش جزء صحیح | حل…

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی
  • 16:54
تابع درجه دوم1

تابع درجه دوم1

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
  • تعداد صفحات :
آمار توصیفی

آمار توصیفی

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
آمار
  • تعداد صفحات :
دایره 2- روابط طولی

دایره 2- روابط طولی

نام مدرس: شهاب بادام فیروز
هندسه2
  • تعداد صفحات :
دایره 1- زاویه در دایره

دایره 1- زاویه در دایره

نام مدرس: شهاب بادام فیروز
هندسه2
  • تعداد صفحات :
با ما تماس بگیرید 021 26711924