چطور دانش آموز باهوشی باشیم

چطور دانش آموز باهوشی باشیم؟


admin در مرداد 4, 1402

بر روی مطالعه خود تمرکز کنید
ایجاد تعادل در زندگی و صرفه زمان برای کارهای مختلف شاید کمی دشوار باشد اما غیر ممکن نیست. شناخت بیشتر از خود باشید، علایق و عادات خود را بهتر بشناسید و مطمئن شوید که بعد غیر درسی زندگی شما با اهداف تحصیلیتان در تضاد نباشد.

در کلاس درس مشارکت کنید

شاید کمی برایتان دشوار باشد که در حضور همکلاسی هایتان در مباحث درسی مشارکت داشته باشید اما با تمرین میتوانید میزان مشارکت خود را بیشتر کرده و همراه با معلم خود در کلاس مطالب را بهتر بیاموزید. برای پاسخ به سوالات دستتان را بلند کنید، با این کار اعتماد به نفستان بیشتر میشود. حتی اگر پاسخ غلطی را به معلم بدهید. تمام دانش آموزان باهوش این کار را انجام میدهند و بدون توجه به آنکه از پاسخ سوالشان مطمئن باشند تنها بر روی فرایند یادگیری خود تمرکز میکنند.

هرگاه احتیاج به کمک دارید از کمک دیگران استفاده کنید

اگر نمیتوانید برای برخی سوالات غیر درسی که ذهنتان را مشغول کرده، پاسخ واضحی را پیدا کنید از اطرافیان نزدیک خود مانند معلم مدرسه و یا معلم خصوصی خود خارج از کلاس سوالتان را بپرسید. قطعا یک فرد بزرگتر دانش و تجربه ی بیشتری دارد و میتواند شما را بهتر راهنمایی کند.

به اندازه ی کافی استراحت کنید

هیچکس وقتی که خسته است نمیتواند بهترین عملکرد خود را داشته باشد. به اندازه ی کافی استراحت داشته باشید و در زمان مطالعه بازه های زمانی کوتاهی را به مطالعه اختصاص دهید.

عادات تغذیه ای مناسب داشته باشید

اگر در دوران نوجوانی تغذیه مناسب و عادات غذایی صحیحی داشته باشید قطعا میتوانید از سلامت بدنی بیشتری برخوردار باشید. مرتب ورزش کنید، رژیم های غذایی مناسبی داشته باشید و به سلامت جسمانی و روانی خود بیشتر اهمیت دهید.

از اشتباهات بیاموزید

بیاد داشته باشید که اشتباه کردن بخشی از فرایند یادگیری است. تمامی آدم های باهوش نیز در زندگیشان اشتباه میکنند. مهم آن است در مسیر موفقیت پشتکار داشته باشید. پشتکار عامل مهم و تعیین کننده ای برای موفقیت افراد است.