آموزش حد و پیوستگی | تعریف و مفهوم

آموزش حد و پیوستگی | تعریف و مفهوم

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
  • 31:33
بسط تیلور  در حد

بسط تیلور در حد

مهندس رضا امینی
نام مدرس: مهندس رضا امینی
حسابان2
  • تعداد صفحات : 6
تلفن تماس با ما تماس بگیرید 02122842667