آموزش جزء صحیح | بخش دوم | حل معادله جزء صحیح

معادله به معنای نوعی تساوی است که در آن یک مجهول وجود دارد و می بایست به دنبال یافتن مجهول بود طراحان سوالات کنکور و امتحانات تقریبا از تمامی توابع ریاضی برای ارائه سوالات معادله استفاده می کنند. معادله جزء کاربردی ترین بخش های ریاضیات است که خود ما نیز ممکن است در زندگی روزمره با آن روبرو شویم که در ذهنمان به حل آن می پردازیم.
معادله جزء صحیح:
معادله جزء صحیح با استفاده از ویژگی های جزء صحیح و با اتکا به این نکته که جزء صحیح همواره عددی صحیح ارائه خواهد داد حل می شود نحوه حل کردن معادلات جزء صحیح همانند بقیه سوالات ریاضی نیازمند اندکی خلاقیت و کنجکاوی نیز می باشد بنابراین برای حل سوالات به دنبال تمرین بیشتر باشید و مطمئن شوید که بر روابط بیان شده برای جزء صحیح در ویدیوی قبل(آموزش جزء صحیح | بخش اول | تعریف و مفهوم) تسلط کافی دارید.
آموزشهای پیشنهادی