ترکیبیات

ترکیبیات شاخه ­ای از ریاضیات است که به شمارش پیشامد­ها و حالت های خاص میپردازد.تعداد حالت های انتخاب مورد نظرمان از میان انتخاب های مختلف، دخالت تکراری یا عدم تکراری بودن انتخاب ها تاثیر ترتیب یا عدم ترتیب انتخاب ها در تعداد آن ها و همچنین مقدمه برای بدست آوردن فضای پیشامد ها و فضای نمونه که لازمه محاسبه احتمال پیشامد ها می باشد همه آنچه که سعی در بیان آن داریم می باشد. در این جزوه سعی شده است مفاهیم ترکیبیات از کتاب ریاضی دهم به صورت خلاصه بیان شود و به عنوان منبعی برای یادگیری سریع این بحث برای دانش آموزان معرفی گردد

آموزشهای پیشنهادی